Transport do Niemiec. Jakie dokumenty są niezbędne?

Przewozy do Niemiec to bardzo popularna usługa transportowa. Od ponad 10 lat największa ilość emigrantów zarobkowych wybiera właśnie kraj zachodnich sąsiadów. Szacuje się, że w Niemczech pracuje około 800 tysięcy Polaków, a według danych statystycznych Polacy stanowią w Berlinie drugą co do wielkości grupę imigrantów. Nic zatem dziwnego, że transport do Niemiec cieszy się tak dużym powodzeniem. Sprawdźmy, jakie dokumenty są niezbędne, aby wyjechać do Niemiec w celach zarobkowych? dokumenty

Transport do Niemiec, a kontrola paszportowa

Środki finansowe i dokumenty to najważniejsze rzeczy, o których nie wolno zapomnieć w trakcie przygotowań do podróży. Istotne jest, aby nie przekazywać pracodawcom lub przewoźnikom oryginałów dokumentów. Do okazania w zupełności wystarczą ich kopie. Należy przygotować dowód tożsamości, którego data ważności jest nie krótsza niż trzy miesiące. Na granicy pomiędzy Polską, a Niemcami nie ma kontroli paszportowej, jednak posiadanie dowodu osobistego jest konieczne. Dokument ten będzie niezbędny podczas podpisywania umowy o pracę lub starań o zameldowanie. Z kolei bezproblemowe uzyskanie zapłaty za pracę w Niemczech jest uwarunkowane posiadaniem numeru SOFI/ BSN. Trzeba mieć przy sobie dokumenty, potwierdzające nadanie tego numeru. SOFI numer umożliwia identyfikację podatkową i jest niezbędny do podjęcia legalnej pracy oraz założenia konta bankowego. Numer możemy nadać nieodpłatnie w urzędzie gminy i zazwyczaj czeka się na to około godziny od wypełnienia dokumentów. Numer SOFI/ BSN nadawany jest raz na całe życie.

Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne

Konieczne są także dokumenty, potwierdzające posiadane ubezpieczenie zdrowotne. Absolutnym minimum jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli EKUZ. Uprawnia do skorzystania z publicznej opieki zdrowotnej w razie nagłej choroby. Można ją nieodpłatnie otrzymać w oddziale NFZ. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że EKUZ nie zapewnia kompleksowej ochrony, dlatego decydując się na wyjazd do Niemiec warto wykupić dodatkową polisę ubezpieczeniową. Przede wszystkim pokryje ona koszty leczenia szpitalnego, środków leczniczych i transportu sanitarnego. Osoby, chorujące na choroby przewlekłe, powinny zainwestować w polisę rozszerzoną. Pamiętajmy także, że EKUZ nie pokryje kosztów ewentualnego transportu medycznego z Niemiec do Polski. Pamiętajmy także o zabraniu prawa jazdy, jeżeli je posiadamy oraz dokumentów dodatkowych, które mogą ułatwić pobyt i poszukiwanie pracy w Niemczech. Zaliczamy do nich zaświadczenie o niekaralności oraz dyplomy, poświadczające umiejętności i kwalifikacje. Takie dokumenty należy przed wyjazdem przetłumaczyć na język niemiecki.