Strona główna > PRZEWOZY > Regulamin

Regulamin

 1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu osób i rzeczy, na podstawie publicznie udostępnianych zasad, tras oraz rozkładów jazdy, zgodnie z ogólnymi warunkami przyjętymi w umowie.
 2. W trakcie jazdy busem Podróżni muszą zachować absolutną ostrożność. Przede wszystkim nie mogą otwierać drzwi i okien bez zgody kierowcy. Zabronione jest również wsiadanie i wysiadanie z pojazdu znajdującego się w ruchu. Opuścić pojazd można wyłącznie na wyznaczonych przystankach lub postojach.
 3. Podróżny jest odpowiedzialny za zanieczyszczenia oraz szkody wyrządzone przez siebie lub osobę, która pozostaje pod jego opieką.
 4. W razie awarii pojazdu firma Sebo-Trans uczyni co w jej mocy, aby sprowadzić na miejsce postoju bus zastępczy. Przerwa może potrwać maksymalnie 24 godziny.
 5. Kierowca lub inny przedstawiciel firmy Sebo-Trans mają prawo odmówić zabrania do pojazdu osób:
  • w stanie nietrzeźwym bądź będących pod wpływem środków odurzających,
  • których zachowanie jest uciążliwe lub niebezpieczne dla współpasażerów,
  • nie przestrzegających zapisów zawartych w regulaminie,
  • które nie posiadają dokumentów niezbędnych do zgodnego z prawem przekroczenia granic państw znajdujących się na trasie lub nie stosują się do przepisów celno-dewizowych,
  • które nie posiadają dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z przejazdu busem firmy Sebo-Trans.
 6. W naszych pojazdach nie wolno przewozić:
  • żywych zwierząt (konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty),
  • przedmiotów, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu współpasażerów, mieniu przewoźnika bądź wyraźnie utrudniających odbycie komfortowej podróży.
 7. Pasażer ma obowiązek:
  • posiadania przy sobie dokumentów uprawniających do przekraczania granic państw,
  • dostosowania się do ustalonego harmonogramu przejazdów. Jeśli pasażera nie będzie w określonym miejscu na czas, będzie to traktowane jako rezygnacja z wyjazdu,
  • przestrzegać regulaminu i stosować się do zaleceń kierowcy.
 8. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone współpasażerom lub Przewoźnikowi.
 9. W trakcie jazdy obowiązuje zakaz palenia tytoniu, a także spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
 10. Pasażerowie, którzy udają się w podróż z dziećmi muszą wcześniej zgłosić ich wiek, aby Przewoźnik mógł dopasować pojazd do wymogów bezpieczeństwa (foteliki, podstawki, itp.).
 11. Reklamacje związane z realizacją usługi powinny być zgłaszane na piśmie w ciągu 2 dni od zaistniałego zdarzenia.
 12. Kierowca może odmówić zabrania bagażu o niestandardowych gabarytach lub nieregulaminowym ciężarze, jeżeli fakt chęci przewozu takiego bagażu nie został zgłoszony wcześniej.
 13. Firma Sebo-Trans nie odpowiada za zaginione lub zniszczone bagaże. Podróżni mogą wykupić dodatkowe ubezpieczenie w jednym z współpracujących z nami Towarzystw Ubezpieczeniowych. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w dziale polisa on-line.
 14. Cennik, trasy, obowiązujące ulgi oraz wszelkie inne informacje, których nie zawarto w regulaminie znajdują się na stronie internetowej bądź są dostępne po kontakcie telefonicznym lub mailowym.